İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Avukatlık danışma hizmetleri,