Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı,