Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları
Mirasta tenkis davası
Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası
Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava