Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,