İptal davası, iptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri,
Tam yargı (tazminat) davası,
Vergi cezalarına itiraz,
Vergi cezalarının iptali davası,
Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası,